Zarząd Fundacji
Scientia Thorunensia​

Doktorant poznający molekularne mechanizmy regeneracji w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Podczas studiów intensywnie angażował się w działalność studencką na dwóch Uniwersytetach (Poznań i Olsztyn), podczas której zdobył spore doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i organizacji imprez masowych. W przeszłości prezes Międzywydziałowego Koła Biochemii Medycznej. Były członek Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie oraz Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu. Prezes Fundacji naukowej Scientia Thorunensia. Organizator turystyki pod marką Wypadownia. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych oraz uczestnik wielu konferencji. Podczas studiów realizował wiele projektów naukowych skupiających się na tematyce autyzmu, cieczy jonowych, choroby Crohna i medycyny regeneracyjnej. Popołudniami pisze artykuły naukowe, biega i gra w brydża. Z zamiłowania prowadzi szkolenia i podróżuje. Ponadto organizuje wyjazdy integracyjno-szkoleniowe

Cezary Odrzygóźdź

PREZES ZARZĄDU

Absolwent I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, szkoły muzycznej II stopnia w Inowrocławiu oraz prawa na WPiA UMK w Toruniu. Przez 3 lata był członkiem wydziałowej komisji stypendialnej, przez 2 lata jej przewodniczącym. Jeden z założycieli koła naukowego prawa sportowego Lex Sportiva, współorganizator konferencji naukowych o tematyce prawa sportowego. Obecnie członek komisji prawno-socjalnej PSRP oraz postulant do Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Św. Łazarza z Jerozolimy. Koncentruje się wokół tematyki prawa studenckich świadczeń materialnych oraz pomocy studentom mającym trudną sytuację rodzinną.

Łukasz Osiński

Członek Zarządu

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy oraz prawa na WPiA UMK w Toruniu. Jeden z założycieli koła naukowego prawa sportowego Lex Sportiva, współorganizator konferencji naukowych o tematyce prawa sportowego. W latach 2016-2018 referent w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa” oraz współorganizator Juwenaliów UMK.

Marek Kuczborski

Członek Zarządu

Rada Fundacji
Scientia Thorunensia

Więcej informacji znajdziesz na podstronie Szkoła Liderów 

Bartłomiej Rosiak

Przewodniczący

Więcej informacji znajdziesz na podstronie Szkoła Liderów 

Mateusz Brzeźniski

Członek Rady

Więcej informacji znajdziesz na podstronie Szkoła Liderów 

Wojciech Kiełbasiński

Członek Rady