26.06.2019

Terminy szkoleń 2019

 • Efektywna współpraca otoczenia z uczelniami wyższymi – dr Patryk Tomaszewski – 16.07.2019 r. godz. 15:00 – 16:30

 • Efektywna współpraca otoczenia z przedsiębiorcami – dr Patryk Tomaszewski – 16.07.2019 r. godz. 16:45 – 18:15 
 • Badania potrzeb mieszkańców – dr Patryk Tomaszewski – 16.07.2019 godz. 18:15 – 19:45 

  Działalność na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej – dr Patryk Tomaszewski- 18.07.2019 r. godz. 15:00 – 16:30 

 • Wyzwania współczesnego smart city – dr Patryk Tomaszewski – 18.07.2019 godz. 16:45 – 18:15 
 • Jak poprawnie sformułować pismo? – Warsztaty praktyczne. – Wojtek Kiełbasiński, Bartłomiej Rosiak – 30.07.2019 r. godz. 18:00-19:30
 • Środki Unijne w Polsce – Klasyfikacja, aplikowanie, możliwości – Piotr Moroch – 13.08.2019 r. godz. 16:00-17:30 
 • Środki Unijne w Polsce – Praktyka projektowa, nowa perspektywa i zagrożenia. – Piotr Moroch. – 13.08.2019 r. godz. 17:45-19:15 
 • Wprowadzenie do sztuki argumentacji i mowy ciała – Paweł Adamiec – 21.08.2019 r. godz. 15:00 – 16:30 
 • Debata oksfordzka jako doskonalenie lidera – Paweł Adamiec – 21.08.2019 r. godz. 16:45– 18:15 
 • Debata oksfordzka w praktyce – Paweł Adamiec – 21.08.2019 r. – 18:15 – 19:45
 • System wsparcia i motywowania osób niepełnosprawnych. – Wojtek Kiełbasiński. Bartłomiej Rosiak – 26.08.2019 r. godz. 18:00-19:30
 • Skuteczna komunikacja niewerbalna w wystąpieniach publicznych (Piotr Szefer) – 14.09.2019 r. godz.  10:00 – 11:30
 • Profesjonalne wystąpienia publiczne – sztuka prezentacji i przekonywania (Piotr Szefer) – 14.09.2019 r.  godz. 11:45-13:15
 • Erystyka, czyli sztuka wygrywania sporów (Piotr Szefer) – 14.09.2019 r. godz. 13:30-15:00
 • Rola lokalnych społeczności w procesie planowania zmian (Paweł Kołacz) – 21.09.2019r., godz. 10:00 – 13:00
 • Miasto zwarte, kompaktowe, czyste zielone i Zrównoważone, czyli Toruń XXI wieku (Paweł Kołacz) – 21.09.2019 r., godz. 13:30 – 16:30
 • Współczesne wyzwanie stojące przed lokalnym samorządem w tym m.in. starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatu, zwiększenie aktywności (Paweł Kołacz) – 28.09.2019r. godz. 13:30 – 16:30
 • Rady Okręgów w Toruniu, do czego są nam potrzebne osiedlowe jednostki pomocnicze – 28.09.2019 r. godz. 13:30 – 16:30
 •  Prawo spółek w praktyce – prosta spółka akcyjna, problemy i zagrożenia (Bartłomiej Rosiak) – 19.09.2019 r.  godz. 18:00-19:30
 • Aspekty prawne działalności stowarzyszeń (Wojciech Kiełbasiński) – 26.09.2019 r. godz. 16:00-17:30
 • Stowarzyszenie jako mechanizm integracji lokalnych społeczności (Bartłomiej Rosiak) – 26.09.2019 r. godz. 17:45-19:15