Misja Fundacji
Scientia Thorunensia

Misją Fundacji Scientia Thorunesnia jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji społeczeństwa. Promując ideę ciągłego doszkalania się, chcemy dbać o podnoszenie jakości oferowanych usług szkoleniowych. Celem naszych działań jest prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji oraz innego rodzaju spotkań o charakterze szkoleniowym lub edukacyjnym, a także poradnictwa społecznego, oraz innego rodzaju doradztwa społecznego. W swoich działaniach dokładamy staranności, aby świadczone przez nasz szkolenia cechowały się jak największą jakością, odpowiadającą uczestnikom spotkań organizowanych przez Fundację. Do wygłaszania prelekcji zapraszamy osoby będące ekspertami w swoich dziedzinach, przekazujące cenne doświadczenie na określone tematy.

Objazdy naukowe oraz wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla studentów.

Działalnością fundacji jest także organizacja wyjazdów naukowo-integracyjnych, na terenie kraju oraz Europy. Działalność ta funkcjonuje pod nazwą WYPADOWNIA.

Zauważyliśmy, iż na terenie województwa kujawsko-pomorskiego brakuje organizacji, które pomagają studentom integrować się oraz zdobywać umiejętności (na wyjazdach prowadzone są szkolenia). Naszą grupą docelową są studenci oraz absolwenci uczelni wyższych, którzy chcą łączyć luźną atmosferę wyjazdową ze zdobywaniem umiejętności. Członkowie Fundacji mają doświadczenie w organizowaniu wydarzeń studenckich, wydarzeń naukowych oraz wyjazdów. Przy przygotowywaniu wydarzenia największy nacisk kładziemy na uczestnika (jego pozytywne wrażenia), bezpieczeństwo oraz na tworzenie niezapomnianych wspomnień. Wyjazdy organizowane przez naszą Fundację, mają niesamowitą atmosferę, czego dowodem są powracający uczestnicy.

Więcej informacji znajdziecie na naszym fanpage’u 

Dla studentów i absolwentów

Bezpłatna pomoc prawna

Pomoc w wchodzeniu w dorosłość z trudnych rodzin.

 

Ze względu na wykształcenie większości członków fundacji oraz nasze doświadczenie, zajmujemy się także pomocą osobom z trudnych rodzin, które wchodzą w dorosłość.

Proponujemy pomoc w uzyskaniu alimentów od rodziców w drodze mediacji, a gdy jest to niemożliwe, w drodze sądowej. Wspieramy beneficjentów na każdym etapie postępowania, przygotowujemy pisma, reprezentujemy przed sądem bądź wnioskujemy o pomoc z urzędu. Chcemy aby osoby doświadczające naszej pomocy odczuwały w możliwie jak najmniejszym stopniu stres towarzyszący temu rodzajowi regulowaniu stosunków z rodzicami.

Istotą formą pomocy jest także rozwiązywanie ewentualnych problemów z uzyskaniem stypendium socjalnego na uczelni. Mamy świadomość nieprawidłowości występujących na uczelniach i jedną z naszych misji jest ich wyeliminowanie. 

Pomagamy studentom w postępowaniu zarówno administracyjnym jak i sądowoadministracyjnym.

Statut Fundacji
Scientia Thorunensia

Aby przeczytać statut Fundacji kliknij w link poniżej.