2022

Turnieje sportowe toruńskich bohaterów Niepodległej Polski

W ramach projektu zostały zorganizowane dwa turnieje piłki nożnej 6-osobowej dedykowane:

  1. Zawodom zaufania publicznego
  2. Społeczności akademickiej

W ramach projektu duży nacisk kładziemy także na aspekt edukacji patriotycznej poprzez sport. Dodatkowo zostaną przedstawione sylwetki toruńskich bohaterów Niepodległej Polski.

Ostatnim filarem projektu było kształtowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu. 


Pływackie wakacje w Toruniu

To projekt sportowy skierowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W ramach projektu zorganizowane zostało 10 lekcji pływania dla każdego uczestnika projektu. Lekcje pływania zakładały nauczenie uczestników projektu podstaw pływania oraz zasad prawidłowej techniki pływania co najmniej dwoma stylami. Zadanie miało na celu również zaszczepienie wśród uczestników projektu chęci podejmowania aktywności fizycznej oraz prowadzenia zdrowego stylu życia. 

Faceci w Kitlach

To podcast popularnononaukowy, który w formie wywiadów prowadzonych z naukowcami przybliża nam otaczający nas świat a to wszystko w popkulturowej otoczce. 

„Lubimy mówić o nauce, lubimy słuchać o nauce ale najbardziej lubimy o niej rozmawiać” 

Więc jeśli chcesz porozmawiać to zapraszamy do kontaktu.

eDoktorant 3.0

Kolejna edycja przyniosła kolejne działania na rzecz studentów i doktorantów oraz pasjonatów nauki, mianowicie:
1. wsparcie studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami,
2. prowadzenie działań związanych z edukacją prawną i popularyzatorską pn. „eksperckie czwartki”,
3. rozwój portalu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodych naukowców,
4. przeprowadzenie szkoleń mających na celu zdobycie przez użytkowników portalu wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych przydatnych podczas pracy naukowej,
5. prowadzenie działań informacyjnych związanych z kształceniem doktorantów oraz walką z dezinformacją.

Bezpieczne pokolenia

“Bezpieczne pokolenia” to projekt mający za zadanie realizację głównych celów programu „MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRA EDUKACYJNE – WSPARCIE INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ”.

W ramach projektu przygotowane zostały

  1. Materiały edukacyjne w formie video
  2. Debata oksfordzka
  3. Poradnik edukacyjny 
  4. Infografiki 

2021

eDoktorant 2.0

W ramach tej edycji projektu dodano nową zakładkę, która zminimalizowała dystans społeczny między polskimi doktorantami a zagranicznymi i przyspieszyła proces integracji. Zakładka “Doktoranci zagraniczni/PhD students from abroad”.

W ramach projektu stworzono generator życiorysu naukowego i rozbudowano panel użytkownika portalu. Funkcjonalność ta uprościła i ujednoliciła życiorysy naukowe doktorantów i pasjonatów nauki a tym samym zapewniła ich lepszy odbiór.

2020

eDoktorant.pl

To ogólnopolski projekt skierowany do doktorantów oraz studentów ostatnich lat studiów wiążących swoją karierę zawodową z pracą naukową i badaniami naukowymi. Platforma naukowa eDoktorant posłuży jako narzędzie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy doktorantami, studentami oraz pasjonatami nauki.

Podstawowym założeniem projektu było stworzenie platformy internetowej w której to osoby zainteresowane karierą naukową mogą znaleźć wszystkie niezbędne informacje o konferencjach naukowych, konkursach grantowych, szkoleniach oraz stażach naukowych.

Toruńska Akademia E-Lidera

Toruńska Akademia E-lidera to projekt skierowany do doktorantów, studentów oraz uczniów szkół średnich mieszkających lub uczących się w powiecie toruńskim.

W jego ramach zorganizowane zostały szkolenia, które pozwoliły na zdobycie komplementarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych podczas realizowania projektów, działalności naukowej oraz działalności w organizacjach pozarządowych i kołach naukowych.

Program szkoleń opracowany został na podstawie doświadczenia członków Fundacji oraz indywidualnych rozmów z przedstawicielami wskazanych grup. 

2019

Edukacja Liderów

W ramach realizowanego zadania odbyło się 41 warsztatów prowadzonych przez doświadczonych prelegentów. 

Celem zadania było nabycie przydatnej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych przez uczestników warsztatów, integracja osób zaangażowanych w działalność na rzecz miasta Torunia, położenie podstaw pod kompetencje regionalnych liderów konkretnych dziedzin, których będą dotyczyć przeprowadzane warsztaty oraz podniesienie świadomości uczestników warsztatów.

Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.